W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadzeń majątkowych złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.296.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2014 r.