W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieżnego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Baruchowo w 2015 r.

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.293.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015 r.