W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.289.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.