W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-11-06

Numer uchwały:
XLVI.287.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 listopada 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego