W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada-Piaski na lata 2014-2020

Data uchwały:
2014-10-03

Numer uchwały:
XLV.285.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 3 października 2014 r.