Informacja firmy Orange Polska S.A. odnośnie wyborów samorządowych

W związku ze Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych. Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczenia tego typu informacji.