Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.20.2014.KG/8                                                                                    

 Baruchowo dnia: 2014-10-15

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa kujawskiego kącika turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski odbyło się w dniu 14/10/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Status wadium

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

491 011.61 zł

złożone

2

Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki

ul. Wiosenna 3

87-800 Włocławek

526 954.24 zł

złożone

 

 

Zamawiający