W sprawie:
zmieniająca uchwałęw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-10-03

Numer uchwały:
XLV.279.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 3 października 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego