Informacja nt. dyżurów Gminnej komisji Wyborczej w Baruchowie

 

Gminna Komisja Wyborcza w Baruchowie będzie pełniła dyżury w następujących terminach:

30 wrzesień 2014 r.    w godz. 14.00 – 15.00

1 październik 2014 r.   w godz. 14.00 – 15.00

2 październik 2014 r.   w godz. 10.00 – 15.00

3 październik 2014 r.   w godz.   9.00 – 14.00

6 październik 2014 r.   w godz.   9.00 – 15.00

7 październik 2014 r.    w godz.   9.00 – 24.00

 

w sali nr 1 Urzędu Gminy Baruchowo.