Kontrola w Urzędzie Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Przedmiot kontroli:

- kontrola zadania pn. "Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 Odnowa i rowój wsi.

 

Okres objęty kontrolą: 2013-2014