W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2014-09-09

Numer uchwały:
XLIV.276.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 9 września 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego