W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-09-09

Numer uchwały:
XLIV.274.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 9 września 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego