W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2014-09-09

Numer uchwały:
XLIV.273.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 9 września 2014 r.