Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.18.2014.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2014-07-23

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostosowanie pomieszczeń łazienek w budynku zespołu Szkół w Baruchowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym odbyło się w dniu 23/07/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 7 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

P.H.U. KAN-BUD Cezary Szczęsny

ul. Marcinkowskiego 14

09-500 Gostynin

23 204.87 zł

zgodnie z SIWZ

24 miesiące

 

 

Zamawiający