W sprawie:
współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Data uchwały:
2014-07-16

Numer uchwały:
XLIII.271.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 lipca 2014 r.