W sprawie:
przystąpienia do Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Włocławskiego i współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz jego rozwoju

Data uchwały:
2014-07-16

Numer uchwały:
XLIII.270.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 lipca 2014 r.