W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2011-2025

Data uchwały:
2014-07-16

Numer uchwały:
XLIII.269.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 lipca 2014 r.