W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baruchowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Karola Gościniak

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.262.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 maja 2014 r.