W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2014 roku

Data uchwały:
2014-05-20

Numer uchwały:
XLI.258.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 20 maja 2014 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały