Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.13.2014.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2014-05-14

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2014 roku odbyło się w dniu 14/05/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 82 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

MAXMED Zakład Usługowo - Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

52 100.71 zł

zgodnie z SIWZ

2

KG EKO-INVEST Sp. z o.o.

ul. Ikara 20/2

02-705 Warszawa

32 916.24 zł

zgodnie z SIWZ

3

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

37 815.38 zł

zgodnie z SIWZ

4

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

31 821.50 zł

zgodnie z SWIZ

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński