Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

 

                                                                                                              Baruchowo dnia: 2014-04-28

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baruchowo odbyło się w dniu 25/04/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Zadanie nr 1 – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Okna od km 0+000 do km 1+000- 2000.000,00 zł. brutto.

Zadanie nr 2 – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo – Babia Góra od km 0+000 do km 1+000 - 200.000,00 zł.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Drogi i Mosty Henryk Boczek

Pakoska 9

88-100 Inowrocław

142 440.64 zł – dla zadania nr 2

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

1

Drogi i Mosty Henryk Boczek

Pakoska 9

88-100 Inowrocław

169 617.32 zł - dla zadania nr 1

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

145 140.00 zł - dla zadania nr 2

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

175 767.00 zł - dla zadania nr 1

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

3

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

167 660.27 zł - dla zadania nr 2

zgodnie z SIWZ

48  miesięcy

3

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J.Zajączka 9

01-518 Warszawa

198 953.80 zł - dla zadania nr 1

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

4

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

123 356.70 zł - dla zadania nr 2

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

4

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

154 998.25 zł- dla zadania nr 1

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

                                                                                                 Zamawiający

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                                   Zastępca Wójta