Baruchowo, 22.04.2014r.

 

I N F O R M  A C J A

 

Dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. informujemy, że pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w pokoju Nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo (w godzinach pracy Urzędu Gminy) – do dnia 2 maja 2014 r. do godz. 15.15.

 

                                                                                            Teresa Pawlak

                                                                                           Sekretarz Gminy