W sprawie:
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

Data uchwały:
2014-03-25

Numer uchwały:
XL.248.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 marca 2014 r.