W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2014-03-25

Numer uchwały:
XL.247.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 marca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baruchowo