Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.04.2014.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2014-03-11

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki odbyło się w dniu 11/03/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Konsorcjum WATERTECH  (lider: WATERTECH Dorota Grzelak- Kowalczyk )

ul. Świtezianki 16

91-496 Łódż

1 675 200.97 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

2

Konsorcjum INTECH Sp. z o.o. (lider: INTECH Sp. z o.o.)

ul. Piątkowska 201A

61-693 Poznań

1 352 117.64 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

3

WODROPOL S.A

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

1 837 468.65 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

4

Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45

09-200 Sierpc

1 106 893.24 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

5

Zakład Produkcyjno - Handlowy MARKOSTAL mgr inż. Marek Tyniec

ul. Powstania Styczniowego 21

99-300 Kutno

918 382.97 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński