Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.03.2014.AP                                                                                                          

 Baruchowo dnia: 2014-02-27

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem odbyło się w dniu 27/02/2014 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 40 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

KAN-DROG Sp. z o.o.

Rogożewek 39E

09-500 Gostynin

50 817.45 zł

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL  Sp. z o.o. Bydgoszcz  Zakład Nr 2 Rypin

Bielawki 5

87-500 Rypin

49 492.74 zł

zgodnie z SIWZ

3

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

50 473.05 zł

zgodnie z SIWZ

4

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

47 016.75 zł

zgodnie z SIWZ

5

ELL-BET Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

50 307.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

                       Zamawiający

        Zastępca Wójta

                                                                                                            Krzysztof Grudziński