W sprawie:
uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata 2014 - 2032

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXIX.246.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 lutego 2014 r.