W sprawie:
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kącika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXIX.243.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego