W sprawie:
poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXIX.242.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 lutego 2014 r.