W sprawie:
uchylającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętychwieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywian


Data uchwały:
2014-02-26

Numer uchwały:
XXXIX.240.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 lutego 2014 r.