Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.01.2014.KG/9                                                                                                     

 Baruchowo dnia: 2014-02-11

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej odbyło się w dniu 11/02/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Status wadium

1

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

461 250.00 zł

złożone

2

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

473 831.03 zł

złożone

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

397 256.54 zł

złożone

 

 

 

Zamawiający

 

Krzysztof Grudziński

 Zastępca Wójta