W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2014-01-28

Numer uchwały:
XXXVIII.237.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 stycznia 2014 r.