W sprawie:
zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Zakrzewo

Data uchwały:
2014-01-28

Numer uchwały:
XXXVIII.234.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 stycznia 2014 r.