W sprawie:
przyjęcia programu osłonowego Gminy Baruchowo "Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020

Data uchwały:
2014-01-28

Numer uchwały:
XXXVIII.233.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 stycznia 2014 r.