Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.31.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2014-01-03

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej odbyło się w dniu 03/01/2014 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

MARINBUD Mariusz Robakowski

Palczewo 33

88-230 Piotrków Kujawski

478 928.52 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

2

BCS KAMIL BALCERZAK Spółka Jawna

ul. Górna 15

09-402 Płock

531 975.00 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  DAWBUD Adam Iwański

ul. Paprocia 105

87-800 Włocławek

564 892.86 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

4

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Henryk Pakulski

Legarda 44

09-500 Gostynin

587 801.37 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

5

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PRO-MET

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

461 768.35 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

6

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

479 981.03 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

 

 

Zamawiający

Krzysztof Grudziński

 Zastępca Wójta