W sprawie:
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baruchowo na lata 2014 - 2018

Data uchwały:
2013-12-30

Numer uchwały:
XXXVII.230.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego