W sprawie:
nadania nazw drodze publicznej kategorii gminnej oraz drogom wewnętrznym zlokalizowanym na terenie gminy Baruchowo w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki

Data uchwały:
2013-12-30

Numer uchwały:
XXXVII.229.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego