W sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2014

Data uchwały:
2013-12-30

Numer uchwały:
XXXVII.224.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego