Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.30.2013.KG/6                                                                                                     

 Baruchowo dnia: 2013-12-23

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Obsługa geodezyjna zadania pn.: Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap II odbyło się w dniu 20/12/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 50 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Status wadium

1

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Marcin Wąsowicz

Połajewo 6

88-230 Piotrków Kujawski

36 777.00 zł

złożone

2

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Grzegorz Ślęzak

ul. Kolska 3/78

87-800 Włocławek

27 200.00 zł

złożone

 

 

 Zamawiający