Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.29.2013.KG/5                                                                                                     

 Baruchowo dnia: 2013-11-28

 

 

 

Farma Wiatrowa Bogusławice S.C.

Rakutowo 106A

87-820 Kowal

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zakup wraz z sukcesywną dostawą paliwa dla potrzeb Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 28/11/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Farma Wiatrowa Bogusławice S.C.

Rakutowo 106A

87-820 Kowal

203 716.00 zł

 

 

Zamawiający