W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku

Data uchwały:
2013-11-22

Numer uchwały:
XXXVI.214.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego