W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2013-11-22

Numer uchwały:
XXXVI.212.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego