Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.26.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-10-15

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki odbyło się w dniu 15/10/2013 o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 50 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIMEX Wiesława Biernacka

ul. Albatrosowa 11

85-436 Bydgoszcz

45 510.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Pracownia Inwestycyjno - Projektowa INEKO Jerzy Kujawski

ul. Ostródzka 53

14-200 Iława

52 890.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska

ul. Północna 27/29

91-420 Łódź

52 890.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński