Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.25.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-08-14

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa oleju napędowego dla celów grzewczych dla jednostek Gminy Baruchowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy odbyło się w dniu 14/08/2013 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

313 200.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  PETROVAL

ul. Kościuszki 56

99-300 Kutno

317 709.00 zł

zgodnie z SIWZ

3

P.H.U. PETROKAN Agnieszka Kandarian

Stary Brześć 1

87-880 Brześć Kujawski

319 923.00 zł

zgodnie z SIWZ

4

PETROMAN II Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 54

87-890 Lubraniec

316 800.00 zł

zgodnie z SIWZ

5

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. BAZA PALIW - PIOTRKÓW KUJAWSKI

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

317 700.00 zł

zgodnie z SIWZ

 

Zamawiający

Krzysztof Grudziński