Prace związane z przebudową liczącego 1,230 km odcinka drogi gminnej Goreń – Skrzynki rozpoczęły się w marcu 2011 roku. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni szer. 5,0 m. z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm w kilometrażu od km 0+000 do km 0+536,34, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w kilometrażu od km 0+536,34 do km 1+230,32.  Na realizację ww. inwestycji Gmina Baruchowo podpisała umowę dofinansowania z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W kwietniu 2012r. zakończyły się prace związane z przebudowa drogi gminnej Goreń –Skrzynki. 20 kwietnia 2012r. droga została uroczyście otwarta. Będzie służyła nie tylko mieszkańcom, ale także tysiącom turystów zjeżdżających w sezonie letnim do gminy Baruchowo, a także do miejscowość Skrzynki nad piękne i czyste pełne ryb jezioro.

obrazek

Projekt pn. ”Przebudowa drogi gminnej Goreń-Skrzynki” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Baruchowo, 23.04.2012r.