W marcu 2011 roku  rozpoczęły się prace związane z przebudową liczącego 1,230 km odcinka drogi gminnej Goreń – Skrzynki. Zakres robót obejmować będzie m.in. wykonanie nawierzchni szer. 5,0 m. z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm w kilometrażu od km 0+000 do km 0+536,34, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej w kilometrażu od km 0+536,34 do km 1+230,32. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOJTEX z Grodna. Termin zakończenia robót, zgodnie z umową, nastąpi z dniem 20.05.2011 roku.

 

 

 

 

obrazek

 

Baruchowo, 29.03.2011r.