W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i zmiany statutu

Data uchwały:
2013-07-19

Numer uchwały:
XXXII.198.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego