W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2013-05-17

Numer uchwały:
XXXI.191.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego