Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.19.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-05-07

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Obsługa geodezyjna zadania pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo odbyło się w dniu 07/05/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 60 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej - Curie 41

87-100 Toruń

24 231.00 zł

zgodnie z SIWZ

2

WNG s.c. Anna i Piotr Sowa

ul. Armii Krajowej 38/15

09-410 Płock

29 214.96 zł

zgodnie z SIWZ

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński