Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.15.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-04-29

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem Nr 5 i 6 w miejscowości Skrzynki, Gmina Baruchowo odbyło się w dniu 25/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 80 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Zakład Studniarski

 Janusz Gruberski

Borki 2

62-511 Kramsk

77 022.60 zł

zgodnie z SWIZ

36 miesięcy

2

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28

91-480 Łódź

82 471.50 zł

zgodnie z SWIZ

36 miesięcy

 

 

Zamawiający

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński